زمینه های فعالیت

مهمترین عناوین

خدمات منشی و اداری ...
۱۳۹۶/۱۰/۸/ پارس جرمن
مذاکرات خرید کالا از ...
۱۳۹۶/۱۰/۹/ پارس جرمن
تشریفات همراهی در آلمان...
۱۳۹۶/۱۰/۱۳/ پارس جرمن

زمینه های فعالیت

زمینه های فعالیت

img

تحصیل در آلمان...

تحصیل در آلمان ...
img

دانشگاههای آلمان...

دانشگاههای آلمان ...
img

نمایشگاه بین المللی CeMAT ...

نمایشگاه بین المللی CeMAT هانوفر آلمان CeMAT 2018 ...
قوانین کار در آلمان ...
۱۳۹۶/۹/۲۸/ پارس جرمن
مشاوره بیزینس پلن آلمان...
۱۳۹۶/۱۰/۹/ پارس جرمن