هزینه حمل و نقل در آلمان

اطلاع از هزینه حمل و نقل

هزینه بلیط یک طرفه  در آلمان 2.70 یورو

قیمت بلیط  ماهانه  به طور میانگین در آلمان 79.50 یورو

قیمت تاکسی 1 کیلومتری  در آلمان 2,50 یورو


خدمات همراهی با پارس جرمن در آلمانimg

قیمت تاکسی در آلمان

img

قیمت تاکسی در آلمان

img

قیمت تاکسی در آلمان