هزینه حمل و نقل در آلمان

اطلاع از هزینه حمل و نقل

هزینه بلیط یک طرفه  در آلمان 2.70 یورو

قیمت بلیط  ماهانه  به طور میانگین در آلمان 79.50 یورو

قیمت تاکسی 1 کیلومتری  در آلمان 2,50 یورو


خدمات همراهی با پارس جرمن در آلمانimg

قیمت بلیط قطار در آلمان

img

قیمت بلیط قطار در آلمان

img

قیمت بلیط قطار در آلمان

img

قیمت بلیط قطار در آلمان