وسایل نقلیه تجاری IAA در هانوفر آلمان مهمترین نمایشگاه تجاری جهان برای حمل و نقل، تدارکات و حمل و نقل است.
بیش از 2،000 غرفه دار در نمایشگاه خودرهای تجاری خود را نشان می دهند. که برای بازده بیشتر حمل و نقل، حفاظت از محیط زیست و ایمنی بیشتر در این صنعت مفیداست. طیف وسیعی از خدمات ارائه شده توسط وسایل نقلیه تجاری در IAA نمایشگاه هانوفر آلمان شامل: کامیون، تراکتور نیمه تراکتور، اتوبوس و وسایل نقلیه ویژه، تریلر،بدنه قطعات و لوازم جانبی، تدارکات حمل و نقل و همچنین محصولات و مفاهیم جدید برای رانندگی الکتریکی است. رویدادهای متخصص مختلف در موضوعات حمل و نقل و وسایل نقلیه تجاری، تست درایوهای وسایل نقلیه الکتریکی و درایوهای معمولی، تبلیغات برای ارتقاء استعدادهای جوان و بسیاری از نمایش های ویژه است. به طور خاص، تدارکات جدید تحرک جهانی، که جامع ترین پلت فرم جهان برای حمل و نقل و تدارکات با پنج بلوک موضوعی و سه فرمت رویداد است، بخشی از مفهوم کلی نمایشگاه تجاری IAA در Hanover است.


img

نمایشگاه بین المللی خودرو سنگین و حمل و نقل هانوفر آلمان 2018 IAA Hannover

img

نمایشگاه بین المللی خودرو سنگین و حمل و نقل هانوفر آلمان 2018 IAA Hannover

img

نمایشگاه بین المللی خودرو سنگین و حمل و نقل هانوفر آلمان 2018 IAA Hannover

img

نمایشگاه بین المللی خودرو سنگین و حمل و نقل هانوفر آلمان 2018 IAA Hannover