ارائه طرح وبرنامه تجاری یا صنعتی قابل قبول که در آن بازار کار هدف و درآمد و سود دهی با توجه به مشخصات بازار کشور آلمانبررسی شده باشد ،و پیش بینی میزان کارکرد حساب بانکی از شروع فعالیت تا انتهای 3 سال آینده 250000 یورو باشد.

مراحل اخذ اقامت کشور آلمان با مشاورین پارس جرمن
پس از ارائه نامه رسمی بانک و همچنین business plan  و گرفتن اجازه فعالیت تجاری , متقاضی جهت گرفتن وقت سفارت برای خود و خانواده و ارائه مدارک مورد نظر جهت گرفتن ویزای نوع D اقدام مینماید.

اقامت از طریق ازدواج  نوع دیگری از شرایط مهاجرت به آلمان میباشد.

چنانچه شما با فردی که اقامت آلمان را دارد ازدواج نماید ، به شما هم اقامت آلمان داده میشود و چنانچه 5 سال از ازدواج شما گذشته باشد به شما تابعیت آلمان داده میشود .

توجه نماید اقامت از نوع ازدواج هیچ ربطی به جنسیت ندارد و از مزایای این نوع اقامت میتوان به این نکته اشاره کرد که شما اجازه کارتمام وقت خواهید داشت و تمام قوانینی که شامل افرادی که تابعیت حوزه شینگن را دارند برای شما نیز صادق است .
اقامت آلمان و مهاجرت به آلمان از طریق سرمایه گذاری پارس_جرمن
با توجه به قوانین مهاجرت کشور آلمان، دریافت اقامت فرد متقاضی از طریق سرمایه گذاری و ثبت شرکت تجاری امکان پذیر می باشد شرایط اخذ ویزا از طریق سرمایه گذاری :
ارائه بیزینس پلان  با مشاورین پارس جرمن که در آن کار هدف و درآمد و سود دهی با توجه به مشخصات بازار کشور آلمانبررسی شده باشد ،و پیش بینی میزان کارکرد حساب بانکی از شروع فعالیت تا انتهای 3 سال آینده 250000 یورو باشد.