تأیید کپی مدارک

لطفا جهت تایید کپی مدارک، اصل مدرک و نیز کپی های مربوط به هر یک از مدارک را همراه بیاورید. هزینه تایید برای یک کپی مدرک با زبانی به خط لاتین برابر با 10 یورو و برای تایید کپی مدرک به خط غیر لاتین برابر با 15 یورو می باشد که معادل آن به ریال و با نرخ روز پرداخت می گردد.

در صورتی که تایید مدارک برای اخذ پذیرش از دانشگاه های آلمان  مورد نیاز باشد،  حداکثر پنج نسخه کپی از ترجمه - که اصل ترجمه از پیش مورد تأیید وزارت امور خارجه ایران قرار گرفته باشد – رایگان خواهد بود. برای این منظور باید مدارکی ارایه دهید که نشان دهد شما برای تحصیل در یک دانشگاه در آلمان داوطلب شده اید ( مثلا پذیرش معتبر) . برای تأیید هر سری از کپی ها، نیاز به مدرک درخواست پذیرش می باشد. در این مورد فقط مدارکی معاف از پرداخت هزینه اند که برای دریافت پذیرش تحصیلی در دانشگاه ضروری هستند.

لطفا توجه داشته باشبد که اگرچه سفارت، کپی مدارک را جهت استفاده در ایران به تایید می رساند، اما این تایید تنها نشان دهنده این است که کپی برابر اصل است. اما به این ترتیب، اصالت مدرک اصلی، امضاء و یا مهر صادر کننده و یا سمت ایشان تایید نمی گردد. طبق تجربه سفارت آلمان در تهران، برخی نهادهای ایرانی (به عنوان مثال، مترجمین ایرانی) مرتبا درخواست تایید اصالت مدارک را می نمایند. اصالت یک سند یا مدرک، تنها از طریق نمایندگی خارجی ایران در آلمان می تواند به تایید و تصدیق برسد. اطلاعات لازم در این خصوص را از طریق لینک های زیر به دست خواهید آورد: