مجموعه پارس جرمن از سال 1372 فعالیت خود را در شهر فرانکفورت با خدمات مشاوره سرمایه گذاری در آلمان آغاز کرد.